Back

Portfolio

The Rise Tower

  • Program NNB
  • Measurement NNB
  • Website NVT
  • Delivery NNB

The Young Group heeft de voormalig betonmortelcentrale aangekocht in het havengebied van de Plaspoelpolder.

Studio Hartzema heeft o.a. in opdracht van The Young Group een ruimtelijk kader geschreven van dit havengebied onder de naam “Rijswijk Haven – Een wereld van verschil”.

Het kader betreft een meerjaren visie die het mogelijk maakt om bestaande nieuwbouwinitiatieven te toetsen.

The Young Group heeft plannen om op het aangekochte terrein te gaan herontwikkeling en is momenteel met de provincie Zuid-Holland en de Gemeente Rijswijk in gesprek voor de exacte mogelijkheden en invulling hiervan. Rijswijk haven moet een gebied met een eigen identiteit worden en een levendig onderdeel van Rijswijk.

See more projects