Back

Portfolio

The Rise Tower

  • Program NNB
  • Measurement NNB
  • Website NVT
  • Delivery NNB

The Young Group heeft de locatie van de voormalige betonmortelcentrale, gelegen in het havengebied van de Plaspoelpolder aangekocht. Deze locatie aan de Nijverheidsstraat maakt onderdeel uit van de gemeentelijke ‘Toekomstvisie Plaspoelpolder’ en de gemeentelijke herontwikkelingsplannen voor een nieuwe invulling van het Havengebied, ‘Rijswijk Haven’. In samenwerking met de gemeente Rijswijk is The Young Group hard aan de slag gegaan om een passend hoogbouw project te ontwikkelen. Uitgangspunt daarbij is dat op de locatie aan de Nijverheidsstraat een fraai, duurzaam en toekomstbestendige hoogbouwontwikkeling zal verrijzen, waarbij wonen, werken en recreëren aan het water samenkomen. Met het project ‘The Rise Tower’ geeft The Young Group invulling aan de groeiende vraag naar passende en betaalbare woon- werklocaties, waarbij ook plaats is voor recreatie, horeca en leisure. De totale ontwikkeling van The Rise Tower vormt dan ook een waardevolle kwaliteitsimpuls voor het gehele havengebied. The Young Group zorgt daarbij voor nieuwe nijverheid aan de Nijverheidsstraat en geeft gehoor aan de gemeentelijke en regionale wens voor het behoud van zoveel mogelijk werkgelegenheid en bedrijvigheid in het plangebied. Naar verwachting zal het college van burgemeester en wethouders de herziening van de Toekomstvisie Plaspoelpolder en de stedenbouwkundige uitgangspunten voor de herontwikkeling van Rijswijk Haven nog dit jaar ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorleggen. Het project The Rise Tower zal op grond van de gemeentelijke fasering tussen 2021 en 2024 gerealiseerd worden.

Vragen over deze locatie?
Projectleider en procesmanager voor deze locatie is Marnix van ’t Hoog, Head of Development a.i., tel. 0626934295

See more projects